Sinu tellimuse transpordikulud pakiautomaati katame meie kui sinu telimuse summa ületab 30€

Orkla Eesti- vastutustundlik ettevõte

Uudised 2020-06-11

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas Orkla Eestit hõbetaseme märgisega

Hõbetaseme märgisega tunnustatakse organisatsioone, mis on süsteemselt põiminud vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted oma põhitegevusse.

25.05.2020

Selline ettevõtte on teadlik oma mõjudest ja juhib põhitegevuse otseseid mõjusid. Samuti näitab ettevõte üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust vastutustundliku käitumise tagamiseks kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt.

Kliente, partnereid, tarbijaid, investoreid ja teisi osapooli huvitab tänapäeval üha rohkem, kui usaldusväärne ja läbipaistev on ettevõtte tegevus. Teenuse, toote ja töösuhte kvaliteedi kõrval muutub üha olulisemaks kogu ettevõtte tegevuse mõju elukeskkonnale ja majandusele.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab tuntud ja juhtivaid Eesti ettevõtteid, mis väärtustavad arengut mitmes sfääris: looduskeskkond, sotsiaalne ja töökeskkond ning turukeskkond. Nendest teemadest lähtuvalt on koostatud ka Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi küsimustik.

Indeksis osalemiseks tuleb ettevõttel täita ankeet, mille käigus kaardistatakse, kuidas on vastutustundlik äritegevus lõimitud ettevõtte strateegiasse ja igapäevategevustesse, kas on kaasatud töötajad ja teisi huvigruppe ning kas ettevõtte tegevus kogukonnas, loodus- ja turukeskkonnas on läbimõtestatud.