Tellimusest loobumine ja kauba tagastamine

Tellimusest loobumine ja kauba tagastamine 

 • Tellimusest loobuda ja tooted tagastada saab 14 kalendripäeva jooksul toodete kättesaamisest vastava avalduse alusel. 
 • Kaupa saab tagastada 14. päeva jooksul alates kauba kättesaamisest pakiautomaadi kaudu, mille kaudu kaup Ostjani toimetati ning Ostja kasutab sama pakiautomaadi uksekoodi, mida paki kättesaamisel või SMS-iga saadetud tagastuskoodi. 
 • Kauba tagastamisel on kauba tagastamise kulu võrdne kauba kohaletoimetamise kuluga ning kauba tagastamise kulu arvestatakse maha Ostjale tagastamisele kuuluvast summast, s.t Ostjale tagastatakse ainult kauba eest tasutud müügihind. 
 • Tellimusest loobumise ja toodete tagastuse avaldus saata emailiga aadressile tagasiside@careshop.ee
 • Tellimusest loobuda ja tooted tagastada on õigus juhul, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis ja hoiustatud ning transporditud tootele arve-saatelehel toodud tingimustel (k.a. temperatuur). 
 • Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse ostja samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti. 
 • Juhul, kui ostja on tellimusest taganenud ja tagastatud tooted on nõuetekohased, tagastab müüja ostjale tellimuse maksumuse ilma kohaletoimetamise tasuta 7 kalendripäeva jooksul toodete tagasivõtmisest. 
 • Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab veebipood Ostjale e-postiga. 
 • Ostja peab kauba tagastama taganemisavalduse esitamisele järgneva 14. päeva jooksul või esitama sama aja jooksul tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. 
 • Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
 • Müüjal on õigus loobuda kauba müümisest olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Veebipoes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks (hinnaviga), kauba juures puudub selgesõnaline info, et tegemist on kaubale kehtestatud erihinnaga ja kaup on Ostjale üle andmata. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates hinnaveaga sõlmitud tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Nimetatud alusel taganemise korral tagastab Veebipood Ostjale viivitamata, kuid hiljemalt 14. päeva jooksul kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, sh kättetoimetamise tasu. Kõik maksed tehakse Ostja arvelduskontole, millelt kauba eest tasuti.