Üle 35 eur ostu puhul kohaletoimetamine tasuta. Tarnime 3-6 tööpäevaga.

Kaupade ostmine ja kohaletoimetamine

Kaupade ostmine ja kohaletoimetamine

1.1. Käesolevad reeglid (edaspidi "Reeglid") kehtestavad CARESHOP veebilehe ja e-poe kasutamise üldtingimused. Reegleid kohaldatakse siis, kui ostja valib, tellib ja ostab CARESHOP e-poes pakutavaid kaupu või kui kasutaja/kasutaja kasutab veebilehe pakutavaid teenuseid muul viisil. Enne CARESHOP-i veebisaidi ja sellel pakutavate teenuste kasutamist peate need reeglid hoolikalt läbi lugema ja nendega tutvuma. CARESHOP-i veebisaidil pakutavaid teenuseid kasutades kinnitate, et nõustute nende tingimustega.

1.2. Careshopi e-pood on jaekauplus, mis on suunatud tarbijatele, kes ostavad kaupu isiklikeks vajadusteks, mis ei ole seotud ettevõtlusega.

1.3. CARESHOP haldab veebilehte VEEBILEHE PAKKUJANA ning korraldab, teostab ja osutab sellega seotud teenuseid e-poes müüjana või Orkla Care UAB, registrijärgne aadress: Trinapolio tn 9E, LT-08337 Vilnius, juriidilise isiku kood 301240827, käibemaksukohustuslase kood LT100003573511.

1.4. Käesolevate reeglite kohaselt on Ostja iga isik, kes ostab CARESHOP e-poest; Kasutajaks loetakse isikut, kes kasutab muid veebilehe teenuseid. CARESHOP e-poes on õigus osta ja kasutada järgmistel isikutel: – täisealised füüsilised isikud, st täisealiseea saavutanud isikud, kelle teovõimet ei ole kohtu poolt piiratud; – juriidiliste isikute volitatud esindajad.

1.5. Kauba ostmisel kinnitab Ostja tingimusteta, et tal on õigus osta selles kaupluses.

1.6. Kui CARESHOP'i veebilehe külastaja allkirjastab oma nõusoleku, muutub see lepinguliseks dokumendiks, mis reguleerib veebilehe pakkuja ja veebilehe külastaja vahelisi suhteid.

1.7. Kui CARESHOP'i veebilehe külastaja ostab sealt kaupu, siis koos Ostja poolt esitatud kaupade tellimusega, muutuvad käesolevad reeglid Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingu osaks ning on mõlemale poolele siduvaks juriidiliseks dokumendiks. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui Ostja vormistab kauba tellimuse ja teeb ettenähtud viisil makse ning saab Müüjalt e-posti teel kinnituse, et Ostja tellimus on vastu võetud ja makse on laekunud.

1.8. Careshopi veebilehte saab sirvida vabalt, kuid selleks, et osta kaupu Careshopi e-poest või kasutada registreerimist nõudvaid teenuseid, tuleb Reeglitega tutvuda ja neid järgida. Juhul, kui Te ei nõustu Reeglite või nende teatud osaga, ei ole Teil võimalik osta kaupu Careshopi e-poest ja (või) kasutada teatud veebilehe teenuseid.

1.9. Müüja jätab endale õiguse reegleid muuta, täiendada või uuendada. Kui Ostja ostab CARESHOP e-poest, kehtivad tellimuse vormistamise hetkel kehtivad reeglid, mistõttu soovitatakse Ostjal iga ostu sooritamisel Reeglitega tutvuda.

1.10. Müüja ei võta endale mingit riski ega vastutust ning on sellest tingimusteta vabastatud, kui Ostja ei ole reeglitega osaliselt või täielikult tutvunud, kuigi talle on selline võimalus antud.

1.11. Müüjal on õigus ette teatamata piirata CARESHOP e-poe teenuste kasutamist Ostja poolt või tühistada Ostja registreerimine, kui Ostja kasutab CARESHOP e-poodi käesolevaid reegleid rikkudes, püüab kahjustada CARESHOP e-poe töö stabiilsust ja turvalisust.

1.12. Arvestades reeglitega punktis 1.2 ja soovides esmalt vastata jaetarbijate vajadustele, jätab Müüja endale õiguse piirata hulgimüügi tunnustega oste. See tähendab, et müüjal on õigus keelduda Ostja tellimus(t)e vastuvõtmisest ja (või) täitmisest, kui Ostja tellib jaemüügis ebatavaliselt suuri kaubakoguseid (olenemata sellest, kas kaup tellitakse ühe tellimusega või esitatakse mitu tellimust suhteliselt lühikese aja jooksul) ja (või) kui Ostja tellimusel (tellimustel) on muid hulgimüügi märke.

1.13. Oluliste asjaolude ilmnemisel võib Müüja ajutiselt või täielikult lõpetada CARESHOPi veebilehe või e-poe tegevuse ilma Ostjat/Kasutajat sellest eelnevalt teavitamata.

1.14. Kogu CARESHOP veebilehe sisu, sealhulgas tekst, disain, graafilised elemendid, logod, kaubamärgid, nimed, visuaalsed teosed, helisalvestised, tarkvara, muud intellektuaalomandi objektid, kuulub Orkla Care UAB-le. Neid ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui CARESHOPi veebisaidi sirvimiseks ja ostude tegemiseks ilma veebisaidi pakkuja loata, sealhulgas, kuid mitte ainult, kogu veebisaidi või selle veebisaidi üksikute osade või selle sisu reprodutseerimine, kopeerimine, müük, edasimüük või mis tahes muu kasutamine ärilistel eesmärkidel. CARESHOPi veebilehel olevaid materjale pakub Orkla Care UAB oma klientidele teenusena, nii et seda saab kasutada ainult informatiivsel eesmärgil.

1.15. Kolmandate isikute teenuste, näiteks Facebooki sotsiaalvõrgustiku teenuste kasutamisele võivad kehtida kolmandate isikute tingimused. Näiteks rakendab Facebook õiguste ja kohustuste avaldust kõigile oma kasutajatele ja külastajatele. Seetõttu on selliste kolmandate isikute teenuste kasutamisel soovitatav tutvuda nende kohaldatavate tingimustega.

  1. Isikuandmete registreerimine ja töötlemine

2.1. CARESHOP e-poe kasutamiseks ja seal pakutavate kaupade ostmiseks peab Ostja registreeruma CARESHOP e-poe süsteemis alalise või ühekordse kasutajana, täites registreerimisvormi. Registreerimisvormis tuleb esitada järgmised Ostja isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, e-post, aadress, kuhu kaup toimetatakse, telefoninumber, muud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed. Juriidilise isiku volitatud esindaja esitab ees- ja perekonnanime asemel juriidilise isiku nime. Ei ole vaja registreeruda, kui Kasutaja kasutab veebisaidi teenuseid, välja arvatud juhul, kui saidi sisu seda Kasutaja huvides nõuab.

2.2. CARESHOP e-poest ostmisel vastutab Ostja selle eest, et registreerimisvormis esitatud andmed on täpsed, õiged ja täielikud. Kui Ostja registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab ta neid kohe uuendama. Müüja ei vastuta ühelgi juhul Ostjale ja (või) kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mis on tingitud asjaolust, et Ostja esitas ebaõiged ja (või) puudulikud isikuandmed või ei muutnud ega täiendanud andmeid pärast nende muutmist.

2.3. Ostjal on õigus oma registreerimisandmeid igal ajal vabalt muuta, täiendada või tühistada.

2.4. Pärast registreerimist omandab Ostja/Kasutaja individuaalsed sisselogimisandmed (kasutajanimi ja parool) ning kohustub neid hoidma turvaliselt, hoidma salajas ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Ostja/Kasutaja vastutab talle esitatud sisselogimisandmete säilitamise eest, samuti kõigi toimingute eest (andmeedastus, kaupadele esitatud tellimused, kasutaja kommentaarid jne), mida tehakse CARESHOP e-poes sisse logides Ostja individuaalse nime ja parooliga. Kui CARESHOP veebilehel või e-poes pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on Ostja sisselogimisandmetega sisse loginud, loeb Müüja seda isikut Ostjaks/Kasutajaks. Kui Ostja/Kasutaja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult teatama posti, telefoni või e-posti teel.

2.5. Registreerumisega annab Ostja/Kasutaja koos Müüjale õiguse koguda, salvestada, süstematiseerida, kasutada ja töödelda käesolevates Reeglites sätestatud eesmärkidel kõiki ja igasuguseid isikuandmeid, mida Klient otseselt või kaudselt edastab CARESHOP veebilehe või e-poe külastamisel ja tema teenuseid kasutades. Lisateavet Ostja/Kasutaja isikuandmete kogumise ja kasutamise ning küpsiste kasutamise kohta leiate Orkla Care UAB isikuandmete töötlemise poliitikast.

2.6. Müüja võib statistilistel eesmärkidel kasutada andmeid, mis ei ole otseselt seotud Ostja isikuga, st andmeid ostetud kauba kohta. Selliseid statistilisi andmeid kogutakse ja töödeldakse viisil, mis ei võimalda avaldada Ostja isiku tuvastamist ega muid isikuandmeid, mille kohaselt on võimalik isiku identiteet tuvastada.

2.7. Ostjal/Kasutajal, kes ei soovi saada müüjalt või tema partneritelt teavitusi või muid Ostjale/Kasutajale kasulikke pakkumisi, on võimalus registreerimisvormis valida, et selliseid teateid või pakkumisi talle ei saadeta. Ostja soovil ei kasuta müüja Ostja/Kasutaja isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel ega saada Ostjale/Kasutajale reklaami- ega informatiivseid teateid, välja arvatud need, mis on vajalikud Ostja esitatud tellimuse täitmiseks.

2.8. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete Töötlemise Poliitika sätetele. Tutvumiseks leiad siit: Isikuandmete töötlemise poliitika.

  1. Kauba hinnad, protseduur ja maksetingimused

3.1. Kaupade hinnad CARESHOP e-poes ja vormistatud tellimus on toodud eurodes koos käibemaksuga. Kaup müüakse ostjale hindadega, mis kehtivad CARESHOP e-poes tellimuse vormistamise hetkel. Tellimuse lõpphinna arvutamisel ei summeerita kampaaniaid ja allahindluskoode.

3.2. Ostja tasub elektroonilise panganduse kaudu – see on ettemaks Ostja poolt kasutatavas elektroonilises pangasüsteemis. Selle makseviisi kasutamiseks peab Ostja olema sõlminud elektroonilise pangalepingu ühega järgmistest pankadest: Swedbank AS, AS LHV Pank, AS SEB pank, Luminor Bank AS, Šiaulių bankas, Medicinos bankas või Citadele Bank. Sel viisil kauba eest tasumisel genereeritakse ostjale elektroonilises pangasüsteemis makse vastavalt tema poolt tasutud tellimusele. Ostja kannab raha Müüja kontole. Sellisel juhul lasub vastutus Ostja andmete turvalisuse eest maksmise ajal vastaval pangal, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga elektroonilises pangasüsteemis.

3.3. Ostja kohustub tasuma tellitud kauba eest koheselt peale tellimuse vormistamist. Alles pärast kauba ja selle kohaletoimetamise (transpordi) eest tasumist hakatakse tellimust täitma ja arvutatakse kauba kohaletoimetamise tähtaeg. Makse loetakse sooritatuks, kui kogu tasumisele kuuluv summa on laekunud ja kantud Müüja pangakontole. Arvele märgitud kaupade ja nende kohaletoimetamise hinnad arvutatakse koos käibemaksuga.

3.4. Kui ostja soovib käibemaksuga arvet, väljastab müüja selle ja esitab arve Ostjale viimase registreerimisvormis näidatud e-posti teel 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast kauba kohaletoimetamist. Ostjal on õigus nõuda käibemaksuarvet 30 kalendripäeva jooksul alates kauba ostmisest.

  1. Kauba komplekteerimine ja kohaletoimetamine

4.1. CARESHOP e-poe müük ja kohaletoimetamine  toimub Eesti territooriumil.

4.2. Kullerteenuse eest Eestis lisandub lisatasu: otse kojuveo hind Eestis on 4.50 Eur, kohaletoimetamine Itella SMARTPOSTi terminalidesse – 3.00 Eur. Tellimused, mis ületavad 35.00 Eur, toimetatakse Eestis tasuta.

4.3. Tellimuse kohaletoimetamise teistesse riikidesse korraldab klient ise. Taotlege sellist võimalust e-posti teel info@careshop.lt

4.4. Müüja teeb kõik endast oleneva, et tagada Ostja tellimuse täielik täitmine. Kui see ei ole võimalik, tagastatakse Ostjale raha tema poolt tasutud, kuid müüja poolt tarnimata kauba eest ostja pangakontole, millelt tellimuse eest tasuti, hiljemalt 6 (kuue) tööpäeva jooksul pärast kauba eest tasumist. Ostjat teavitatakse sellest koheselt esitatud e-posti või telefoninumbri kaudu.

4.5. Ostja/Kasutaja poolt e-poest või veebilehel oleva tasuta näidispäringu kaudu tellitud kaubad toimetatakse Ostja/Kasutaja tellimuses märgitud aadressile. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Tasuta näidise korral toimetatakse kaup postkasti.

4.6. Juhul, kui Ostjat ei leita Ostja tellimuses märgitud tarneaadressilt, on Müüja volitatud esindajal õigus väljastada kaup mis tahes teisele täisealisele isikule määratud aadressil ning Ostjal ei ole õigust esitada Müüjale pretensioone kauba kohaletoimetamise kohta valele üksusele. Kui Müüja volitatud esindaja ei leia Ostja poolt näidatud aadressilt Ostjat ega ühtegi teist täisealist isikut, tagastatakse kaup Müüja volitatud esindaja pollt lähimasse pakiautomaati, märkides ära kauba kohaletoimetamata jätmise põhjuse. Võimalusel jäetakse Ostjale kirjalik teade (SMS-teavitus, e-post või tavapostiga saadetud) või saadetakse see Ostja aadressile. Kui Ostja võtab ühendust Müüja volitatud esindajaga, kooskõlastatakse kauba uuesti kohaletoimetamine. Pärast kauba kindlaksmääratud ladustamistähtaja möödumist (10 tööpäeva) tagastatakse kaup Müüjale tagasi. Müüja teavitab Ostjat olukorrast esimesel võimalusel.

4.7. Kui kaupa ei tarnitud Ostja süül või temast mitteolenevatel põhjustel (Ostja märkis toote tellimisel vale aadressi, Ostjat või saajat ei leita määratud aadressilt jne), ei saadeta kaupa uuesti, välja arvatud juhul, kui Ostja tasub täiendavalt kauba korduva kohaletoimetamise eest.

4.8. Müüja volitatud esindaja toimetab kauba Ostjale koju, kontorisse või muule valitud aadressile Eestis tellimuse vormistamise ajal valitud tarneaja piires (8-17 tundi) 3-6 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Paki eeldatav tarneaeg ja paki number edastatakse teavitusena Teile SMS-i või e-posti teel. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mida müüja ei saa mõjutada. Sellisel juhul kohustub Müüja viivitamatult Ostjaga ühendust võtma ja leppima kokku kauba kohaletoimetamise viisi ja aja.

Kauba kättetoimetamise ajal peate kulleri soovil näitama isikut tõendavat dokumenti.

4.9. Kõikidel juhtudel vabaneb Müüja vastutusest kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.

4.10. Kauba kohaletoimetamisel peab Ostja koos Müüja volitatud esindajaga kontrollima paki seisukorda, tarnitud kauba komplektsust (sortimenti) ja kvaliteeti.

4.11. Ostja, olles märganud, et tarnitud paki pakend on kahjustatud (rebenenud pakendikleebis, kahjustatud pakend või muul viisil väliselt kahjustatud), peab selle märkima kaubaga kaasasolevatesse dokumentidesse (müüja koopia). Kui Ostja ei kontrolli paki seisukorda ja (või) ei registreeri andmeid paki rikkumiste kohta käesolevas punktis sätestatud korras, loetakse pakk nõuetekohaselt üleantuks ja terveks.

4.12. Juhul, kui Ostja märkab kauba vastuvõtmise ajal, et saadetises olev kauba kogus on ebapiisav või esitatud kaup ei vasta tema tellitud kaubale ja seda ei ole märgitud kauba saatedokumendis, peab Ostja sellest müüjat viivitamatult teavitama,  tagastab tellimata kauba ning Müüja kohustub kohale toimetama vastava ja (või) puuduva koguse kaupa ja (või) vastava kauba võimalikult lühikese aja jooksul.

4.13. Kui Ostja leiab, et tarnitud kaup on ebapiisava kvaliteediga, ei võta ta puudusega kaupa vastu ja peab selle kullerile tagastama. Tagastatud kaupade fakt ja tagastamise põhjus tuleb märkida kauba saatjaga kaasasolevasse dokumenti (müüja koopia).Kui ostja ei kontrolli kauba kvaliteeti saadetise seisukorras ja (või) käesolevas lõikes sätestatud korras kvaliteedierinevusi ei registreerita, loetakse kaup sobiva kvaliteediga tarnituks.

4.14. Kui Ostja soovib kaubale järele tulla Itella SMARTPOST pakiautomaati, toimetatakse pakid automaatidesse 3-6 tööpäeva jooksul.

Itella SMARTPOST pakiautomaadid on avatud 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.

Kui sinu pakk toimetatakse Itella SMARTPOST pakiautomaati, teavitatakse Sind sellest SMS-i ja/või e-posti teel. Itella SMARTPOST automaatidest saad kaubale järele tulla 7 kalendripäeva jooksul. Kui tellitud kaubale selle aja jooksul järele ei tule, tagastatakse see Müüjale.

Itella SMARTPOSTi pakiautomaadile järele tulles tuleb sul sisestada SMS-iga saadud PIN-koodid.

4.15. Kui märkate pakile järele tulles paki kahjustumist, võtke palun ühendust klienditeenindusega telefoni teel: +372 60 11 000 ( paki kättesaamisel Itella SMARTPOSTi pakiautomaadist).

  1. Kauba kvaliteedi ja kasutussobivuse tähtaja tagamine

5.1. Kõikide CARESHOP e-poes müüdavate kaupade omadused on toodud tootekirjelduses iga kauba juures. CARESHOP e-poes olevate kaupade kirjeldused ja kauba kirjeldused konkreetsete kaupade pakenditel võivad erineda – sellisel juhul peab Ostja juhinduma kauba kirjeldustest konkreetse kauba pakenditel. Tegeliku toote välimus võib erineda ka fotol olevast.

5.2. Müüja ei vastuta selle eest, et CARESHOP e-poes olevad kaubad ei pruugi värvilt, kujult või muudelt parameetritelt vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile ostja poolt kasutatava kuvari omaduste tõttu.

5.3. Juhul, kui õigusaktide alusel on konkreetsele kaubale kehtestatud teatud säilivusaeg, kohustub Müüja müüma sellise kauba Ostjale viisil, mis annab talle reaalse võimaluse kasutada sellist kaupa enne kasutuskõlblikkuse tähtaja möödumist.

  1. Lepingust taganemine. Kauba vahetamine ja tagastamine

6.1. Ostja (tarbija) ei saa keelduda CARESHOP e-poes sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, kuna leping sõlmitakse toiduainetele, mida ei tagastata vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.

6.2. Ebapiisava kvaliteediga kaup, kahjustatud pakendis kaup või muul viisil väliselt kahjustatud kaup vahetatakse Müüja algatusel kvaliteetse kauba vastu.

6.3. Kvaliteetset kaupa ei vahetata ümber ja seda ei tagastata.

6.4. Kaup asendatakse Müüja poolt pärast seda, kui Müüja on eelnevalt kokku leppinud kauba kättesaamise aja ja aadressi. Müüja esindaja tuleb kaubale järele. Kõik sellega seotud kulud kannab Müüja. Kauba asendamiseks võtke meiega ühendust e-posti teel: info@orklacare.lt; või tel: +372 53 488 995.

6.5. CARESHOP e-poest ostetud kauba vahetamisel on Müüjal õigus nõuda Müüja poolt esitatud asendusvormi täitmist.

  1. Teabevahetus

7.1. Müüja saadab ja võtab ühendust kõigi kaupade kohaletoimetamisega seotud teadete osas e-posti aadressi, elukoha aadressi või telefoninumbriga, mis on esitatud Ostja/Kasutaja registreerimisvormis. Müüja saadab teavet Ostjale/Kasutajale otseturunduse eesmärkidel ainult Ostja/Kasutaja nõusolekul.

7.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused ning muul viisil kontaktid e-posti teel info@orklacare.lt, telefoni teel +372 53 488 995 või muude märgitud kontaktandmete kaudu: Orkla Care UAB, Trinapolis 9E, LT-08337 Vilnius .

  1. Lõppsätted

8.1. Käesolevad reeglid on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.

8.2. Käesolevatest reeglitest tulenevatele suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.

8.3. Kahju korral hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsesed kahjud Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras ja alustel.

8.4. Veebisaidi pakkuja ei vastuta kahjude eest, sealhulgas kahjude eest, mis on põhjustatud CARESHOP-i veebisaidi kasutamise katkestustest, andmete kadumise või kahjustumise eest, mille on põhjustanud Ostja/Kasutaja ise või kolmandad isikud, kes tegutsevad Ostja/Kasutaja teadmisel, või Ostja/Kasutaja hooletuse tõttu oma sisselogimisandmete edastamisel CARESHOP-i veebisaidile; sealhulgas ebaõiged andmesisestused, muud vead, tahtlik kahjustamine, CARESHOP-i veebisaidi muu ebaõige kasutamine.  Veebilehe pakkuja ei vastuta ka CARESHOP-i veebilehe ühenduse ja/või kasutamise katkestuste ja/või nende poolt tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud Ostja/Kasutajaga mitteseotud kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas elektrivarustuse, internetiühenduse jms katkestuste eest.

8.5. Kõik käesoleva kodukorra rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui 60 kalendripäeva jooksul kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

8.6. Meie e-poest ostetud toote või teenusega seoses saate esitada päringu/kaebuse kontorile (Vilniaus tn 25, LT-01402 Vilnius, e-post tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 52 626 751, faks.+370 52 791 466), www.vvtat.lt veebilehel või täita taotlusvorm EGS platvormil http://ec.europa.eu/odr/.