Üle 35 eur ostu puhul kohaletoimetamine tasuta. Tarnime 3-6 tööpäevaga.

Püsikliendiprogrammi reeglid

Püsikliendiprogrammi reeglid

CARESHOPI LOJAALSUSPUNKTIDE PROGRAMMI REEGLID

 

 1. Eeskirjades kasutatud mõisted

 

CARESHOP – Orkla Care UAB, juriidilise isiku kood 301240827, reg. aadressil Trinapolio tn 9E, LT-08337 Vilnius ("Ettevõte"), mis haldab e-poe www.careshop.ee.

Registreerimisvorm – CARESHOPI LOJAALSUSPUNKTIDE programmis osalemiseks täidetud infovorm. See kinnitab kliendi soovi saada selles programmis osalejaks. Registreerimisvorm näitab kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi registreerimise kinnitamiseks ja kliendile võimaluse andmiseks kasutada kõiki programmi eeliseid.

Reeglid – on järgmised CARESHOP LOYALTY POINTS programmi reeglid.

Eelised – soodustused ja muud eripakkumised, mida pakutakse CARESHOP LOYALTY POINTS programmis osalejatele.

Programm – CARESHOP lojaalsuspunktide programm, kehtib kalendriaasta (punkte kogutakse 11 kuud).

Programmis osaleja – vähemalt 16-aastane isik, kellele pärast infovormi täitmist on CARESHOP andnud õiguse osaleda lojaalsuspunktide programmis.

Punktid – need on virtuaalsed allahindluspunktid, mida lojaalsusprogrammis osaleja saab kasutada kaupade eest maksmisel www.careshop.ee veebipoes. Iga ostu korral tagastatakse lojaalsuspunktide kujul 7% ostukorvi lõplikust summast (st tasutavast summast, millele on juba rakendatud allahindlused, kasutatud punktid, välja arvatud kohaletoimetamine) programmis osaleja kontole.

 

 1. Programmi reeglid

 

 • E-poes ostlemisel kehtivad programmi reeglid careshop.ee.
 • CARESHOP jätab endale õiguse programmi ja/või programmi reegleid muuta, teavitades programmis osalejaid 10 päeva ette www.careshop.ee või muudest veebisaidil olevatest kontaktidest.
 • Programmi reeglid on avaldatud ja nendega saab tutvuda Ettevõtte kodulehel www.careshop.ee ja täites lojaalsusprogrammis osaleja registreerimisvormi. Need reeglid on Orkla Care UAB ja programmis osaleja vaheline leping.
 • Programm kaotab kehtivuse konkreetse programmis osaleja puhul, kui programmis osaleja on olnud passiivne 3 aastat (nt ei kasuta programmist saadavat kasu (ei kasuta kogutud punkte); ei logi oma kontole sisse).
 • Programmis osalejaid ei teavitata individuaalselt asjaolust, et kolmeaastane tähtaeg läheneb.
 • Programmis võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud.
 • Registreerimiseks peab programmis osaleja märkima välja "Soovin saada lojaalsusprogrammis osalejaks", mis ilmub 4. etapis, kui registreerute saidil careshop.ee.
 • Registreerimisel peab programmis osaleja looma www.careshop.ee veebisaidil konto ja nägema sellel kogutud punkte, jälgima programmi uudiseid, tutvuma eeliste ja muu programmis osalejale olulise teabega ning haldama oma kontoteavet.
 • Üks inimene saab registreeruda ainult üks kord ja tal võib olla ainult üks konto.

 

 1. Soodustuste saamise ja kasutamise eeskirjad

 

 • Ostu sooritamine careshop.ee veebipoest oma kontole sisse logides tagab, et programmis osaleja saab punkte iga ostu eest, kui summa on võrdne 1 (ühe) euroga või suurem, ja kogub need ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. novembrini (detsembris punkte ei koguta). Iga kulutatud euro eest antakse 7 punkti. 1 punkt = 0,01 eurot. Punkte kogutakse lõppsummast (pärast kõiki allahindlusi, kasutatud punkte), välja arvatud kohaletoimetamiskulud. Punktid ümardatakse, jättes kaks kohta pärast koma.
 • Programmis osaleja saab jooksval aastal (1. jaanuar - 31. detsember) kogutud punkte kasutada careshop.ee sisseostude tegemiseks, kui ta  on oma kontole sisse logitud. Punkte saab kasutada kuni 80% ostusumma tasumiseks.
 • Kõik lojaalsusprogrammis osalejale kuuluvad punktid tühistatakse aasta viimasel päeval. Osalejat sellest eelnevalt individuaalselt ei teavitatat. Alates iga aasta 1. jaanuarist hakatakse lojaalsuspunkte koguma algusest peale.
 • Programmipunkte ei vahetata rahaks ega muuks samaväärseks, kui ettevõte ei otsusta teisiti.
 • Punkte ei anta ja neid ei saa kasutada kohaletoimetamisteenuste eest tasumiseks.
 • Teave saadud, kogutud ja kasutatud punktide lõpliku saldo kohta on saadaval igal ajal, logides sisse oma isiklikule kontole veebisaidil careshop.ee.
 • Programmis osaleja võib igal ajal keelduda reklaamteadete saamisest (sealhulgas programmi sisenedes) ja võtta tagasi oma nõusoleku nende saamiseks, teavitades sellest CARESHOP-i e-posti teel info@careshop.lt või valides loobumislingi CARESHOP-i kirjades, mis on saadetud programmis osalejale.

 

 1. Andmekaitse

 

CARESHOP töötleb programmis osaleja isikuandmeid andmetöötlejana järgmistel eesmärkidel:

 • kliendilojaalsuse tugevdamine – otseturundus ja sellega seotud tegevused (ees- ja perekonnanimi, mob. tel. nr., e-posti aadress, elukoha aadress, ostuajalugu, kogutud punktide saldo). Andmetöötluse aluseks on nõusolek. Andmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmise kuupäevani;
 • kliendiandmed, päringutele vastamine (ees- ja perekonnanimi, mob. Tel. nr, e-posti aadress, elukoha aadress). Andmetöötluse aluseks on õigustatud huvi – klienditeeninduse kvaliteedi parandamine. Andmeid säilitatakse 3 kuud pärast taotluse või probleemi lahendamise kuupäeva;
 • konto haldamine. Andmetöötluse aluseks on programmis osalejaga sõlmitud lepingu täitmine. Andmeid säilitatakse 3 kuud pärast konto sulgemise kuupäeva.
 • CARESHOP teostab profileerimist. CARESHOP profileerib programmis osaleja andmed vastavalt üle vaadatud kaupade ja varasemate ostude andmetele, et kohandada e-poe ja CARESHOP teenuseid programmis osaleja vajadustele;
 • Andmeid võib esitada valitsuse esindajatele nende taotlusel ja vastavalt õiguslikult siduvale korraldusele vaadata läbi programmis osalejate registreeringud, et tagada osalejate ohutus ja/või käesoleva programmi eeskirjade järgimine. Vastutav töötleja võib edastada osalejate isikuandmeid ka teistele ettevõtetele, näiteks: auhinna asutajatele või kullerfirmadele;
 • Programmis osalemiseks peab osaleja esitama isikuandmeid. Kui programmi jaoks vajalikke isikuandmeid ei esitata, ei ole vastutaval töötlejal õigust osalejat registreerida ja osaleja ei saa programmis osaleda.

Programmis osalejate kui andmesubjektide õigused:

 • saada teavet, kui andmed on salvestatud, ja pääseda juurde salvestatud andmetele;
 • kohandada või täiendada andmeid;
 • piirata isikuandmete töötlemist;
 • andmete edastamiseks – õigus saada vastutavale töötlejale esitatud isikuandmetest koopia struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutiloetavas vormingus, samuti õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • võtta töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku seaduslikkust ega enne tagasivõtmist toimunud töötlemist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 17;
 • esitada kaebus vastutavale töötlejale, pöördudes vastutava töötleja poole e-posti teel bdar@orklacare.lt või Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui osaleja leiab, et tema andmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

Andmetöötleja ei vastuta järgmise eest:

 • tagajärjed, mis tulenevad vigaste andmete esitamisest või muudest osaleja süüst tingitud ebatäpsustest;
 • Mittetäielikud registreerimised riistvaratõrgete tõttu, mille käigus registreerimine viidi läbi või Interneti-talitlushäirete tõttu.
 • Lisateabe saamiseks saavad osalejad võtta ühendust vastutava töötlejaga e-posti teel: bdar@orklacare.lt. Oma õiguste kasutamiseks peavad osalejad saatma ametliku taotluse vastutava töötleja andmeesindajale bdar@orklacare.lt.

 

 1. Lõppsätted

5.1. Kui programmis osaleja andmed muutuvad, võib programmis osaleja andmeid iseseisvalt muuta, logides sisse oma kontole veebisaidil www.careshop.ee.

5.2. Programmis osalemise võib programmis osaleja või CARESHOP-i algatusel peatada järgmistel juhtudel ja järgmise korra kohaselt:

5.2.1. Vastavalt programmis osaleja taotlusele, mis on saadetud posti teel aadressile Orkla Care UAB, Trinapolio tn 9E, LT-08337 Vilnius või e-postiga  info@careshop.lt.

5.2.1. Kui programmis osaleja on olnud passiivne 3 aastat või kauem (nt ei kasuta programmi eeliseid või ei logi oma kontole sisse).